Daily Archives: July 26, 2016


Ngày Mạ đau bụng đẻ em, chị tròn 10 tuổi, nách chị đã bồng hai đứa em cho hăm, em là đứa thứ ba. Mạ trở dạ, ba chở chị lên kêu bà mụ ở trên đường tàu. Mụ đỡ tên chi chị quên rồi, nhưng mặt thì chưa quên, […]

28. SINH NHẬT 20 CỦA TÈO