Daily Archives: August 3, 2016


Input – Output (Đầu vào – Đầu ra) Có một điều là khi bắt đầu học tiếng Anh, ai cũng muốn học nói, học giao tiếp và viết được. Nói và viết thuần thục luôn là mong đợi của bất cứ một người nào bắt đầu học tiếng Anh.  Điều […]

TÂM SỰ VỚI CÁC MẸ