Nếu như trong văn nói, sai lầm của người học là nói cho nhiều, nói cho nhanh cuối cùng không ai hiểu mình đang nói cái gì, mất chục năm loanh quanh phải học lại từ đầu từ phát âm, phải chú ý tiểu tiết ở trọng âm, âm cuối, phát âm cho đủ âm tiết.
Thì trong văn viết, sai lầm của người học là viết những câu cho dài, diễn đạt phức tạp như trong tiếng Việt, mà quên cái cốt lõi là: nói trực diện, diễn đạt ngắn gọn và chú ý tiểu tiết.
 
Chú ý tiểu tiết như a, an, the, số ít, số nhiều, quá khứ và lỗi chính tả nhìn thì dễ nhưng luyện để dùng cho đúng mất nhiều năm trời, đọc xong viết lại không đúng được đâu, học qua loa cũng không dùng được đâu. Đến khi gửi bài viết cho người bản ngữ sửa, cả trang giấy đỏ lòm vì những lỗi tiểu tiết này.
 
Không phải ngẫu nhiên mà Pearson đưa ra phần thi Read Aloud, Repeat Sentence và Write from Dictation trong kỳ thi PTE để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của người học. Và ba phần thi này chiếm điểm số cao nhất trong kỳ thi PTE, chiếm hơn 1/3, tập trung vào hai nhóm tiểu tiết trong Speaking và Writing ở trên.
 
Vậy cách nào để vượt qua? Tập nghe và chép chính tả là một con đường ngắn để khắc phục cả hai lỗi trên trong văn nói và văn viết một cách hiệu quả. Cái này mình nói nhiều lần, mà hiếm bạn làm.
 
Đây là minh hoạ một đoạn nghe chép chính tả mình luyện.