Phỏng vấn Chương trinh Chào Ngày Mới sẽ được phát trên HTV7 vào sáng chủ nhật tuần này
Phỏng vấn Chương trinh Chào Ngày Mới sẽ được phát trên HTV7 vào sáng chủ nhật tuần này

Một thầy giáo là trưởng khoa luật, ĐH Kinh tế Quốc dân vừa gọi điện trao đổi với miềng. Thầy hướng dẫn một nhóm sinh viên làm Nghiên cứu Khoa học của sinh viên, chủ đề về Luật bảo hộ và Phát triển thương hiệu mắm truyền thống của Việt Nam.
Thầy vào website MamThuyenNan.com để tìm hiểu, xem các clip và liên hệ với mình để giúp sinh viên của thầy làm case study về Mắm Thuyền Nany
Thầy nói: Việc đăng ký bảo hộ chỉ là thủ tục đơn giản để được cấp giấy chứng nhận, còn phát triển thương hiệu có rất nhiều việc phải làm đằng sau đó. Và thầy muốn các sinh viên của thầy làm nghiên cứu khoa học dựa vào những cái đã có sẳn trong thực tiễn, thực tiễn đã làm… làm miềng cảm đông quá !
Miềng cảm động vì sự chăm lo của một người thầy dành cho các học trò của mình, muốn học trò của mình học cho ra học, nghiên cứu phải gắn với thực tiễn, trải nghiệm.
Dù chưa một lần gặp, nhưng nghe thầy chia sẻ, miềng nói với thầy: “em rất cảm kích trước sự chăm lo của thầy cho học trò, nên em sẽ đọc bài của các bạn và chia sẻ case của Mắm Thuyền Nan”
Cải cách giáo dục chẳng cần phải đi đâu xa, phải bắt đầu từ những người thầy như vậy !!!.
 
SG, ngày 21/4/2014 (còn 40 ngày nữa, lâu hèo :-))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *