HỌC TIẾNG ANH


TRAIN THE TRAINERS Sau khoá English Mastery, nếu bạn muốn đi dạy và có ý định nghiêm túc trở thành giáo viên tiếng Anh, thì khoá Train the Trainers dành cho bạn. Hình thức học: Có thể chọn học online hoặc lên Hama. Thời gian: 400h trong 10 tháng Đầu […]

TRAIN THE TRAINERSBởi vì cấu tạo răng, môi, lưỡi, hơi thở và âm lực của mỗi người khác nhau, cần phương pháp chỉnh sửa khác nhau. Cụ thể:  Thứ nhất: Độ dài, độ dày và độ linh hoạt của lưỡi mỗi người khác nhau, nên cần phương pháp luyện tập khác nhau […]

36. TẠI SAO PHÁT ÂM CẦN COACH?
Mục đích của ngôn ngữ là giao tiếp. So với giao tiếp bằng chữ viết và hình ảnh, giao tiếp bằng lời nói thường đạt hiệu quả cao hơn. Điều này sẽ được lí giải kỹ trong chương tiếp theo.  Chữ viết là “vật thay thế”, tiếng nói mới là […]

34. TẠI SAO PHÁT ÂM QUAN TRỌNG?


Thực ra phát âm tiếng Anh rất khó đối với đa số người học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trên thế giới, chứ không riêng gì với chúng ta. Các bạn có thể gõ từ khoá Pronunciation sẽ thấy 89 triệu kết quả tìm kiếm được trong thời […]

33. TẠI SAO PHÁT ÂM TIẾNG ANH KHÓ?