Phương pháp dạy của Hằng là Coach, not Teach – có nghĩa là bắt tay chỉ việc, kèm cặp đến lúc nào làm đạt chuẩn. Với tiếng Anh: Phát âm là nền tảng, là móng nhà, phát âm cần coach và chỉnh sửa chi tiết mới đạt chuẩn quốc tế được, tự học và hướng dẫn lý thuyết hoài không làm được. 
Phương pháp tiếp cận của Hằng là Tiếp cận Hệ thống vì mọi cái nó liên quan chặt chẽ với nhau.
Hằng dạy bằng kinh nghiệm được tích luỹ sau 10 năm học tiếng Anh phổ thông, luyện thi IELTS để apply học bổng, sau đó học thạc sỹ ở Úc và Lãnh đạo ở Canada, 5 năm coach cho hơn 1,000 học viên trong cả nước tự tin thuyết trình tiếng Anh với phát âm chuẩn quốc tế. Nhiều bạn đã thi được IELTS từ 5 đến 7.0 và có được học bổng du học khắp thế giới.
Hiện tại Hằng và Lộc offer các khoá học sau.
A. HỌC ONLINE VÀ OFFLINE Hà Nội & SG

Course Tên khoá Core skill Cấu trúc Phương pháp coach Thời gian Lịch khai giảng
Real Speaking Ríu Rít Nâng cao Thực tế sử dụng Đoạn – Bài
  • Critical Speaking & Writing
  • Hama System
10 tuần Khi có thông báo
Master Speaking Líu Lo Trung cấp Thành thạo Cụm – Câu
  • Walking with words
  • 8 day challenge
8 tuần Khi có thông báo
Clear Speaking Líu Lưỡi Cơ bản/Sơ cấp Chính xác Âm – Từ
  • TalkItOut
  • Luca System
16 tuần Ngày 6 hàng tháng

B. NỘI TRÚ HAMA

Liên hệ Hằng đăng ký ở đây nha.