ENGLISH COURSES FROM ZERO TO MASTER


Phương pháp dạy của Hằng là Coach, not Teach – có nghĩa là bắt tay chỉ việc, kèm cặp đến lúc nào làm được chuẩn mới chịu. Với tiếng Anh: Phát âm là nền tảng, là móng nhà, phát âm cần coach và chỉnh sửa chi tiết mới đạt chuẩn quốc tế được, tự học và hướng dẫn lý thuyết hoài không làm được. 

Phương pháp tiếp cận của Hằng là Tiếp cận Hệ thống vì mọi cái nó liên quan chặt chẽ với nhau.

Hằng dạy bằng kinh nghiệm được tích luỹ sau 10 năm học tiếng Anh phổ thông, 1 năm luyện thi IELTS đạt 6.5, 2 năm học Thạc sỹ ở Úc, 10 tuần học ở Canana, 5 năm coach cho hơn 1,000 học viên trong cả nước tự tin thuyết trình tiếng Anh với phát âm chuẩn quốc tế. Nhiều bạn đã thi được IELTS từ 5 đến 7.0 và có được học bổng du học khắp thế giới.

Hiện Hằng có các khoá học sau.

  1. Khoá Nền tảng (Foundation) hay gọi là Khoá Líu Lưỡi. Bạn có thể học online hoặc học offline ở HN hoặc SG. Thông tin chi tiết và lịch khai giảng được cập nhật ở group này, post ghim đầu tiên. 
  2. Khoá Nâng cao (English for Yoga & Meditation) hay gọi là Khoá Líu Lo. Dành cho các bạn đã hoàn thành ba giai đoạn Luca System của lớp Nền tảng hoặc các bạn đã có nền tảng tiếng Anh khá tốt, chuẩn phát âm (có phỏng vấn). 
  3. Hama Intensive (Nội trú Hama) hay gọi là Khoá Tu Học dành cho các bạn vừa tốt nghiệp cấp 3, Đại học, Gap Year hoặc đi làm tối đa 3 năm muốn học tiếng Anh toàn thời gian ở làng Hama.  Xem thêm chương trình Học bổng Hama Scholarship Program. Thông tin chi tiết được cập nhật ở nhóm này
  4. Hama Summer: Dành cho học sinh từ lớp 7 trở lên trong cả nước học tiếng Anh ở làng Hama trong 3 tuần. Thông tin mình cập nhật ở nhóm này

Liên hệ Hằng ở đây.  

 

Bình luận

Bình luận