Học viên LeaderTalks

Những cảm nhận, chia sẻ từ học viên LeaderTalks

Screen Shot 2021-10-27 at 19.36.25
Chơi Video

Chị Dung - HCM

Chị Linh - Chủ trung tâm Anh ngữ GK - Vũng Tàu
Chơi Video

Chị Linh - Vũng Tàu

Chị Phúc - Vĩnh Phúc
Chơi Video

Chị Phúc - Vĩnh Phúc

Ngân Hà - Sơn La
Chơi Video

Ngân Hà - Sơn La

Hoài Thương - Phú Yên
Chơi Video

Hoài Thương - Phú Yên

Quang - Đà Lạt
Chơi Video

Quang - Đà Lạt

Trân - Môi Giới Chứng Khoán - BĐS - HCM
Chơi Video

Chị Trân - HCM

Anh Hảo - HCM
Chơi Video

Anh Hảo - HCM

Tình - Lâm Đồng
Chơi Video

Chị Tình - Lâm Đồng

Peter - HCM
Chơi Video

Peter - HCM

Quỳnh Anh - Hà Nội
Chơi Video

Quỳnh Anh - Hà Nội

Xuân - Hà Nội
Chơi Video

Xuân - Hà Nội

Phương Nghi - HCM
Chơi Video

Phương Nghi - HCM

Kiệt - HCM
Chơi Video

Kiệt - HCM

Hưng - HCM
Chơi Video

Hưng - HCM

2019

Quỳnh - HCM
Chơi Video

Quỳnh - HCM

Tiên - Quãng Ngãi
Chơi Video

Tiên - Quãng Ngãi

Xuân - Hà Nội
Chơi Video

Xuân - Hà Nội

Hama Summer
Chơi Video

Hama Summer

Như Anh - Kiên Giang
Chơi Video

Như Anh - Kiên Giang

Tâm - Hà Tĩnh
Chơi Video

Tâm - Hà Tĩnh

Thuỳ - Quãng Ngãi
Chơi Video

Thuỳ - Quãng Ngãi

Linda - HCM
Chơi Video

Linda - HCM

Kiều Chinh - Hà Nội
Chơi Video

Kiều Chinh - Hà Nội

2018

Thuý Vi - Tây Ninh
Chơi Video

Thuý Vi - Tây Ninh

Hama Students
Chơi Video

Hama Students

Khánh Ly - Quảng Ngãi
Chơi Video

Khánh Ly - Quảng Ngãi

Jerry - HCM
Chơi Video

Jerry - HCM

Khánh Ly - Quảng Ngãi
Chơi Video

Khánh Ly - Quảng Ngãi

Các - HCM
Chơi Video

Các - HCM

Đẳng - Bạc Liêu
Chơi Video

Đẳng - Bạc Liêu

Thuý Nga - Lâm Đồng
Chơi Video

Thuý Nga - Lâm Đồng

Thuỳ Linh - Hà Nội
Chơi Video

Thuỳ Linh - Hà Nội

2017

Thuy Duong - HCM
Chơi Video

Thuy Duong - HCM

Lộc - Binh Dương
Chơi Video

Lộc - Binh Dương

Anh Thành - Quãng Ngãi
Chơi Video

Anh Thành - Quãng Ngãi

Hedi - Quảng Trị
Chơi Video

Hedi - Quảng Trị

Vi - Tây Ninh
Chơi Video

Vi - Tây Ninh

Tâm - HCM
Chơi Video

Tâm - HCM

Ngân - Huế
Chơi Video

Ngân - Huế

Thanh Hoa - Nghệ An
Chơi Video

Thanh Hoa - Nghệ An

Nhàn - Huế
Chơi Video

Nhàn - Huế

Thương - HCM
Chơi Video

Thương - HCM

Dương - HCM
Chơi Video

Dương - HCM

Tuong Minh - HCM
Chơi Video

Tuong Minh - HCM

2016

Healthy Eating Habit
Chơi Video

Thu Triệu - Châu Âu

My job - My Future
Chơi Video

My job - My Future

Ngọc Ánh - Nghệ Anh
Chơi Video

Ngọc Ánh - Nghệ Anh

Đẳng - Bạc Liêu
Chơi Video

Healthy Eating Habit

Thành - HCM
Chơi Video

Thành - HCM

Đài - HCM
Chơi Video

Đài - HCM

My journey of learning english
Chơi Video

My journey of learning english

Minh - HCM
Chơi Video

Minh - HCM

The Power of repition
Chơi Video

The Power of repition