Làm những việc miềng cho là đúng và tin vào những việc mình làm.
Làm những việc miềng cho là đúng và tin vào những việc mình làm.

Tất cả phụ nữ, trong đó có tôi và bạn, đều đã từng bị bẽ bàng và bị trách mắng từ khi ấu thơ. Chúng ta bị cha mẹ và xã hội lập trình để suu nghĩ và cư xử theo một chuẩn mực nhất đinh, để trở thành người phụ nữ với tất cả nhưng luật lê, quy tắc và những thất bại gắn liền với phụ nữ.
Truyền thông ngày ngày ra rả rằng hạnh phúc gia đình sẽ tỷ lệ thuận với sự nhẫn nhịn của phụ nữ. Một vài người trong chúng ta hài lòng với vai trò đó. Nhiều người lại không như thế !
 
Phụ nữ như một nền văn hóa bị tẩy não, tường rằng muốn làm “người tốt” thì cần phải đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân. Rất nhiều người trong chúng ta đã sống cuộc đời chỉ để hoàn thành những đòi hỏi của cái mà chúng ta NÊN hơn là sống thực sự là CHÍNH MÌNH.
 
Có rất nhiều phụ nữ luẩn quẩn trong sự bất án sâu sắc vì họ cảm thấy việc bị buộc phục vụ một số người không phải là bổn phận của họ. Thật dễ hiểu khi có rất nhiều người phụ nữ bị kiệt sức. Phần lớn các bà mẹ thường phải làm hai công việc toàn thời gian cùng một lúc – một ở văn phòng và một là khi về đến nhà – chăm sóc gia đình.
 
Rất nhiều căn bện ở phụ nữ là do cách họ nghỉ ngơi. Ốm là lý do duy nhất để điều phụ nữ cho phép bản thân họ được nghỉ ngơi. Họ chỉ nói KHÔNG khi ốm liệt giường. Việc hy sinh bản thân giết chết người hy sinh !!!
Phụ nữ chúng ta nên biết – thực sự nên biết – chúng ta không phải là công dân hạng hai. Tâm hồn không có cấp bậc thấp cao, tâm hồn càng không phân biệt giới tính. Nhận biết giá trị nội tại của bản thân và lòng tự trọng là những điều quan trọng nhất mà một người phụ nữ có được.
Nếu không có những phẩm chất này thì chúng ta phải phát triển nó. Khi ý thức được giá bản thân mạnh mẽ, chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận những vị trí thấp kém và để mình bị ngược đãi.
 
Chắc chắn là như vậy !
 
Hằng Mắm Ruốc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *