SPEAKOUT SECRETS ZOOM WEBINAR

Nói tiếng Anh ư! Tôi đã dành hàng năm trời để luyện tập rồi... Nhưng mà bắt NÓI đầu từ đâu bây giờ???

Tham gia chương trình này, bạn sẽ biết cách để nói ra vốn tích luỹ tiếng Anh mà bạn đã tích luỹ hàng năm trời. Nhưng không biết cách để nói nó ra một cách tự tin và chuẩn xác.

Bạn đăng ký bằng cách điền thông tin vào ô bên dưới, sau đó chúng tôi sẽ gửi thông tin tham dự khoá học cho bạn qua địa chỉ email của bạn nhé.

LeaderTalks Edu © Copyright 2021. All rights reserved  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions