CHỒNG EM CHO ANH KHÉT LUÔN !

Hôm từ Sài Gòn ra nhà, Hãng Sorry Airline delay từ 2h đến 6h mới bay. Ra đến Đà Nẵng muộn, gọi điện thằng em: Chừ xử răng? Hắn nói chị ra bắt xe mà về, đừng ở lại Đà Nẵng vì sáng mai xe tuyến hắn xoay quần trong bến, đến trưa mới chạy, […]