PEACE BUILDING – CONFLICT RESOLUTION

Hai ngày ni miềng học về Peace Building and Conflict Resolution. Mới nhìn vô tựa đề môn học miềng nghĩ ngay đến chiến tranh, hòa bình và nghĩ bụng chắc trong lớp có mấy bạn đến từ Pakistan, Tsunia nơi có bạo động, chiến tranh nên hôm ni mới học về nội dụng ni.   […]