MÓN QUÀ CHO BẠN

Điểm khác khi nói tiếng Anh và tiếng Việt là: Tiếng Việt chỉ cần dùng hơi ở má và miệng, trong khi tiếng Anh phải dùng hơi ở bụng và cổ nên cần nội lực rất mạnh.   Đó là lý do vì sao khi giao tiếp với người native speaker, bạn sẽ nhận thấy […]