SỐC NHIỆT Ở CÁC BUILDING

4/5/14. Miềng đích thị là “tropical girl”, nắng nóng mấy cũng chịu được, còn lạnh cái là đổ đau, nhất là do cái điều hòa. Hồi nhỏ miềng ở với mệ ngoại, mệ miềng đè ngữa ra chích lễ, giã hạt ném rồi nói cậu miềng tè vô đó, lấy muỗng cạy miệng bắt uống cho […]