Be yourself
Trong môi trường quân đội, có 4 dạng năng lực khác nhau:
– Vừa dốt vừa nhác: cứ nuôi để đó, không can thiệp chi hết. Lúc ra trận, tướng hô Chiến là đẩy toàn bộ số quân này ra trước. Chỉ có đường tiến, không có đường lùi.
– Vừa thông minh, vừa chăm chỉ: thường sẽ được phong làm cố vấn cho các tướng. Đây là những người giỏi được trọng dụng, và làm tham mưu trong các cuộc họp bàn tròn, giống như quan văn thời phong kiến.
– Thông minh nhưng nhác: thường được làm Tướng vì những người này biết sử dụng sức mình vào việc gì sẽ có hiệu quả cao. Kiểu giống như Bill Gates khi tuyền nhân sư thường tuyển những anh giỏi và nhác vậy.
– Nhưng vừa dốt vừa chăm chỉ thì phải đuổi ra khỏi quân đội gấp vì những người này có ngày sẽ làm cho cả đội quân bị hạ gục hàng loạt, có ngày chết cả nút.
Bạn nghĩ sao về việc này và ứng dụng của nó trong công việc hàng ngày ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *