Daily Archives: October 12, 2015


Miềng thích ăn hàng nên mỗi lần về Sài Gòn hay lân la vô quán lứt Khai Minh ăn bánh, chè bún. Quán Khai Minh ở 157 Điện Biên Phủ. Mà quán ni lạ lắm, mình đến gọi món họ mới nấu nên chờ lâu rứa. Trong lúc chờ miềng […]

PHẦN 3: SỐNG ĐỂ TRAO TẶNG