Daily Archives: February 4, 2016


4
Cứ gần Tết là miềng rủ cu Lỳ tà tà chở ra nhà chú Dục chơi. Miềng hay canh buổi trưa hoặc gần tối vì giờ nớ có Dì Sâm ở nhà, kiểu chi cũng có ăn. May mắn trúng bữa cơm là được bữa no, còn không trúng bữa […]

TÌM VÀNG NỬA ĐÊM