Cách đây 8 năm khi mình thực tập Module Lãnh đạo ở Greening Australia trong 3 tháng, đến khi gần kết thúc chương trình thực tập, mình có một buổi trao đổi với cô giám đốc nhân sự trong một buổi tea break.
 
Cô nói: Hằng, em biết tại sao luật ở các nước đang phát triển rất hay thất bại không? Đó là một câu hỏi khó cho một đứa con gái 25 tuổi, mới bước ra khỏi luỹ tre làng.
 
Cô chia sẻ rất nhiều, từ cấp độ cá nhân, gia đình, trong công ty, trong cộng đồng đến cấp quốc gia, nguyên tắc chính yếu là: luật sinh ra không nên là hình phạt mà là để hướng dẫn cho người dân đi đúng hướng, làm điều tốt.
 
 
Tạo hành lang pháp lý cho người dân làm đúng quan trọng và có ý nghĩa hơn nhiều so với việc nghĩ ra hình phạt thích đáng cho những việc làm sai. Buổi nói chuyện với cô giám đốc nhân sự giúp tư duy của đứa gái làng như mình thay đổi rất nhiều.
 
Mình suy nghĩ về điều này rất nhiều trong suốt nhiều năm, soi chiếu với những gì mình quan sát được trong xã hội và ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Muốn bớt cỏ dại, hãy trồng hoa – là một cách diễn giải mình tâm đắc cho vấn đề này.
 
Quản lý lớp học nó cũng tương tự như quản lý xã hội thu nhỏ. Thầy Greg một lần nữa quay lại giải thích vấn đề này rất thấu đáo trong việc xây dựng sự tự kỷ luật cho học sinh.
 
 
Sự kỷ luật được xây dựng bằng thói quen lặp đi lặp lại một cách có ý thức. Bằng cách đó hành vi tốt được lặp đi lặp lại thành thói quen, và đạo đức được tạo ra từ những điều nhỏ như vậy. Việc giảng đạo đức sẽ ít có kết quả hơn bắt tay làm, làm từng việc nhỏ chu đáo.
 
Việc lặp đi lặp lại một cách có ý thức sẽ làm cho ý chí mạnh mẽ – điều này được thầy Steiner nhắc là cốt lõi. Do vậy để nuôi ý chí, cần lặp đi lặp lại một việc tạo thành thói quen. Ý chí và thói quen tốt được lặp đi lặp lại sẽ làm cho phần tâm hồn phát triển. Tâm hồn phát triển thì suy nghĩ, tư duy mới phát triển theo.
 
Hay nói cách khác, việc đặt ra luật, cấm cái này, cấm cái khác sẽ ít có hiệu quả bằng xây dựng kỷ luật từ bên trong của mỗi cá nhân. Thật là tuyệt vời khi giáo dục hướng mỗi cá nhân tự xây dựng được sự tự kỷ luật mạnh mẽ bên trong. Do the right thing!
 
Để xây dựng sự tự kỷ luật đòi hỏi sự lặp đi lặp lại có ý thức của các hành vi tốt, dẫn đến thói quen tốt, ý chí mạnh mẽ.
 
Hay nói cách khác, mỗi cá nhân cần có sự trung thực với chính mình thì lúc đó luật mới phát huy hiệu quả của nó, hướng con người đến làm điều tốt đẹp thay vì thay đổi các hình thức trừng phạt vốn thể hiện sự bế tắc của nó trong quản lý xã hội trong suốt chiều dài lịch sử của con người.
 
#giaoducstainer# #kyluattuthan#